Rozpoczynamy cykl prezentacji zmodernizowanych / nowo wybudowanych boisk piłkarskich, użytkowanych przez kluby biorące udział w rozgrywkach prowadzonych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, których projekty uzgodniono z wojewódzkim ZPN.

Modernizacja boiska Stadionu Miejskiego w Suwałkach, ul. Zarzecze 26

Sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego Miasta Suwałki na rok 2019.

Na co dzień obiekt służy piłkarzom rezerw Wigier Suwałki występującym w IV lidze
oraz piłkarkom RESO Akademia 2012.

Pojemność : 280 miejsc (krzesełka plastikowe na konstrukcji stalowej, przytwierdzone na stałe, autonomicznie wyprofilowane z oparciem o wysokości 20 cm).

Sektor gości na 80 miejsc (plastikowe krzesełka), wydzielony ogrodzeniem trwałym
o wysokości 2,20 m. Oddzielne wejście i wyjście ewakuacyjnym. Toaleta (toi toi od strony wejścia). Parking i dojście do sektora gości nie kolidują z drogą dojścia drużyn i kibiców gospodarzy.

Ogrodzenie boiska od trybun o wysokości 1,20 m z furtką w kolorze odróżniającym od pozostałego ogrodzenia otwierane w kierunku pola gry.

Pole gry (boisko) gładkie i równe, w bardzo dobrym stanie pokryte naturalną trawą o wymiarach: 105 m x 64 m z trawiastym poboczem (3 m od linii bocznej i 5 m od linii końcowej). Na obiekcie zainstalowano oświetlenie o natężeniu 500 lx.

Za obiema bramkami zamontowano piłkochwyty.

Ławki rezerwowych zadaszone na 13 miejsc, oddalone odpowiednio od pola gry i od siebie.

Dojazd do obszaru pola gry dla pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji zapewnia wygodna i szeroka brama