Ryszard Andrzejewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Konrad Lewończuk

Członek Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Lubowicki

Sekretarz Komisji Rewizyjnej