Bogusław Nos

Wiceprezes d/s szkoleniowych Dyrektor Biura

Artur Woroniecki

Członek komisji licencji trenerskich

Michał Tochwin

Członek komisji licencji trenerskich