Adres

Podlaski Związek Piłki Nożnej
ul. Jurowiecka 52, 15-101 Białystok,
NIP: 542-24-37-638

Telefon

(085) 664 85 90
(085) 654 52 81

E-mail

biuro@podlaskizpn.org

wydzialdyscypliny@podlaskizpn.org