Piotr Dąbkowski

Członek zarządu, Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej, Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej d/s licencji klubowych

Piotr Kaczyński

Członek związkowej komisji odwoławczej, Członek Związkowej Komisji Odwoławczej d/s licencji klubowych, Członek Wydziału d/s bezpieczeństwa

Paweł Przełomski

Wiceprezes d/s organizacyjnych, Członek Związkowj Komisji Odwoławczej, Członek Związkowej Komisji Odwoławczej d/s licencji klubowych