Waldemar Gorlo

Przewodniczący

Piotr Maliszewski

Członek

Piotr Kaczyński

Członek związkowej komisji odwoławczej, Członek Związkowej Komisji Odwoławczej d/s licencji klubowych, Członek Wydziału d/s bezpieczeństwa

Tomasz Organek

Sekretarz

Zbigniew Pypczyński

Członek zarządu, członek WWiD,Przewodniczący Komisji d/s projektów stadionów Przewodniczący Komisji d/s odznaczeń

Tadeusz Siejewicz

Witold Smoleński

Grzegorz Frąc