Arkadiusz Studniarek

Członek KFiPP/Członek zarządu / Przewodniczący / Wydział Piłki Kobiecej

Stanisław Chaberek

Wiceprzewodniczący

Marcin Wrutniak

Członek WPK

Michał Tochwin

Członek WPK

Przemysław Gontar

Członek WPK