1. Radosław Jemielity – Przewodniczący
  2. Łukasz Kuźma – Wiceprzewodniczący
  3. Adam Ignaczuk – Sekretarz
  4. Marcin Adamski – Członek
  5. Konrad Lewończuk – Członek
  6. Janusz Piekut – Członek
  7. Grzegorz Kawałko
  8. Łukasz Sikora

Comments are closed.