Jakub Budźko

Przewodniczący WFiPP

Tomasz Koniczek

Zastępca Przewodniczącego WFiPP

Adam Butkiewicz

Sekretarz WFiPP

Mariusz Gałczyk

Członek WFiPP

Karol Sipko

Członek WFiPP

Ewelina Zaczeniuk

Członek WFiPP

Daniel Tuzinowski

Członek WFiPP