Wacław Rekść

Przewodniczący KFiPP

Rafał Niewiarowski

Członek KFiPP

Jacek Dąbrowski

Członek KFiPP

Mariusz Gałczyk

Członek KFiPP

Arkadiusz Studniarek

Członek KFiPP/Członek zarządu / Przewodniczący / Wydział Piłki Kobiecej

Przemysław Gontar

Członek KFiPP

Tomasz Koniczek

Członek KFiPP