Jakub Budźko

Przewodniczący WFiPP

Tomasz Koniczek

Zastępca Przewodniczącego WFiPP

Adam Butkiewicz

Sekretarz WFiPP

Mariusz Gałczyk

Członek WFiPP

Karol Sipko

Członek WFiPP

Ewelina Zaczeniuk

Członek WFiPP

Jacek Dąbrowski

Członek WFiPP

Daniel Tuzinowski

Członek WFiPP