Sławomir Kopczewski

Prezes Zarządu

Paweł Przełomski

Wiceprezes d/s organizacyjnych, Członek Związkowj Komisji Odwoławczej, Członek Związkowej Komisji Odwoławczej d/s licencji klubowych

Cezary Kulesza

Wiceprezes ds. finansowych

Antoni Plona

Wiceprezes d/s sędziowskich, Przewodniczący Komisji d/s Licencji sędziowskich, Przewodniczący Komisji d/s licencji klubowych

Bogusław Nos

Wiceprezes d/s szkoleniowych Dyrektor Biura

Bogusław Bieliński

Członek zarządu, członek komisji d/s licencji klubowych

Paweł Bierżyn

Członek Zarządu, członek Wydziału Szkolenia

Piotr Dąbkowski

Członek zarządu, Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej, Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej d/s licencji klubowych

Kamil Makarewicz

Członek zarządu,Sekretarz

Piotr Pawluczuk

Członek zarządu, członek Wydziału Szkolenia

Zbigniew Pypczyński

Członek zarządu, członek WWiD,Przewodniczący Komisji d/s projektów stadionów Przewodniczący Komisji d/s odznaczeń

Arkadiusz Studniarek

Członek KFiPP/Członek zarządu / Przewodniczący / Wydział Piłki Kobiecej

Michał Tochwin

Członek zarządu, członek WSZ, członek WGiE,