1. Antoni Plona – Przewodniczący
  2. Groszfeld Dariusz – Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych
  3. Kamil Klimek – Wiceprzewodniczący ds. szkoleń
  4. Adam Ignaczuk – Sekretarz
  5. Andrzej Kaliszewski – Referent ds. finansowo -gospodarczych
  6. Wiaczesław Boreczko – Referent ds. osobowych
  7. Daniel Niemyjski – Referent ds. obsady sędziów

Comments are closed.