“W ostatnim czasie, do PZPN i OZPN, napływają informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa zawodników w niższych klasach rozgrywkowych, w szczególności w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych, jak również podczas podczas treningów, w których uczestniczą dzieci. Informacje te dotyczą używania nieodpowiednich bramek na polu gry oraz nieumiejętnego ich mocowania lub braku mocowania do podłoża (przykład niewłaściwego zabezpieczenia bramki znajduje się na załączonych zdjęciach). W związku z powyższym przypominamy organizatorom zawodów, trenerom, sędziom piłkarskim o obowiązku sprawdzania mocowania/zabezpieczania bramek przed każdymi zawodami/treningami, w szczególności z udziałem dzieci i młodzieży”.
Przykłady niewłaściwego mocowania: