W 2016 roku podjęta została przez Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
uchwała zezwalająca, by w każdej drużynie mogło grać dwóch zawodników spoza
UE. I ta uchwała jest dokumentem obowiązującym. Treść uchwały powinna być
wprowadzona do regulaminu rozgrywek bądź też dodana jako załącznik. Ponadto
jeśli chodzi o niezgodność numeru uchwały, doszło tu do pomyłki pisarskiej.
Podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Podlaskiego ZPN podejmiemy próbę
uporządkowania tych dwóch kwestii.