Art. 1

Cele i założenia Programu

  • Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach IV ligi poprzez premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów.
  • Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich.
  • Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo.
  • W programie uczestniczą kluby IV ligi.
  • Administratorem programu jest PZPN.

Art. 5

Nagrody finansowe

 

Pula nagród w Programie wynosi łącznie 1.600.000 zł brutto na sezon, z czego na nagrody dla klubów IV ligi w danym WZPN zostanie przeznaczone 100.000 zł brutto.

Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów IV ligi w danej grupie rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości:

1) 1 miejsce 35.000- zł brutto
2) 2 miejsce 25.000- zł brutto
3) 3 miejsce 20.000- zł brutto
4) 4 miejsce 15.000- zł brutto
5) 5 miejsce 5.000- zł brutto

 

PRO Junior System IV liga Uchwała VI/ 139 PZPN