Robocze wersje kalendarza rozgrywek turniejowych i podziału na grupy w rundzie jesiennej sezonu 2022/23 w kategoriach: E1, E2, F1, F2:

kalendarz rozgrywek:

podział na grupy E1:

podział na grupy E2:

podział na grupy F1:

Podział na grupy F2:

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do 10.08.2022 mailowo na adres: t.bernatowicz@podlaskizpn.org