Przypominamy, że w jego ramach szkółka musi:

  • Utworzyć w Systemie minimum jedną drużynę liczącą minimum 10 zawodników;
  • Przypisać do każdej drużyny utworzonej w Systemie przynajmniej jednego Trenera z licencją minimum Grassroots C/UEFA C oraz dołączyć dla niego zaświadczenie o niekaralności z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i ważną/aktualną umowę;
  • Utworzyć harmonogram treningowo-meczowy dla utworzonych drużyn na najbliższy mikrocykl.

Szkółki aplikujące o Certyfikat na poziom Zielony NIE MUSZĄ:

  • Dołączać zaświadczenia o niekaralności trenera z Krajowego Rejestru Karnego;
  • Dołączać umów na obiekty, na których mają odbywać się treningi/mecze;
  • Dołączać planów i konspektów treningowych do tworzonych w harmonogramie wydarzeń (meczów/treningów);

W przypadku szkółek na poziomie Zielonym NIE OBOWIĄZUJĄ również wymogi dotyczące minimalnej liczby jednostek treningowych i meczowych w mikrocyklu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ TUTAJ:

https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/program-certyfikacji-pzpn/proces-aplikacyjny-o-certyfikat-na-poziomie-zielonym-wkracza