Przypominamy osobom zarządzającym w klubach podlaskiego zpn o konieczności złożenia wniosku o nadanie uprawnień administratora i użytkownika klubowego.

W celu uzyskania dostępu należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora klubowego. Taki wniosek może złożyć jedna, maksymalnie dwie osoby w klubie. Następnie to administrator klubowy będzie mógł przyznawać uprawnienia kolejnym użytkownikom w swoim klubie.

Aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora klubowego:

  1. Wejdź na stronę https://pzpn24.pzpn.pl/ i zaloguj się dotychczasowym loginem i hasłem
  2. Postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej: