Zarząd PZPN w dniu 4 września br., podjął nową uchwałę dot. uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej, zastępującą uchwałę nr III/60 z 30 marca 2016 r. Zgodnie w tą uchwałą do rozgrywek piłkarskich mogą być dopuszczone wyłącznie te obiekty, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w tej Uchwale. Jednocześnie informujemy, że ww. uchwała zobowiązała Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do powołania zespołów roboczych ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów.

Taki zespół został też powołany w naszym Związku.W przypadku planowania inwestycji stadionowych odsyłamy do zakładki PLIKI -> Stadion, gdzie można naleźć materiały związane z ww. zagadnieniem.