Uchwała nr I/14 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wprowadzenia zmian do systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.W treści Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej zatwierdzonej Uchwałą Zarządu PZPN nr V/95 z dnia 24 maja 2016 roku dot. przyjęcia systemu Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej wprowadza się następujące zmiany:

 

1.W rozgrywkach w kategorii Trampkarz (C2-U14/C1-U15) czas gry wynosi 2X40 minut.

2.W rozgrywkach w kategorii Orlik (E2-U10/E1-U11), Żak (F2-U8/F1-U9), Skrzat (G2-U6/D1-U7) definicja Wrzutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wrzut – Wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3m”.

3.W rozgrywkach w kategorii Junior Młodszy (B2-U16/B1-U17) czas gry wynosi 2×45 minut.

  1. Pozostałe postanowienia Unifikacji nie ulegają zmianie.

 

 

III. Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wprowadzenia w/w zmian we wszystkich regulaminach rozgrywek począwszy od rundy wiosennej sezonu 2018/2019.

 

  1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek