Od początku sprawowania funkcji Prezesa Związku, Sławomir Kopczewski w sposób szczególny dba o jak najlepsze relacje publiczne z podlaskimi samorządami. Wyrazem tego są cykliczne spotkania z tymi wójtami, burmistrzami, prezydentami, starostami, którym zależy na rozwoju piłki nożnej w zarządzanej przez siebie jednostce.

Tematyką takich spotkań, których inicjatorami są sami samorządowcy lub przedstawiciele klubów z danego terenu, jest przede wszystkim doradzanie ze strony Prezesa w zakresie poprawności organizacyjnej szkolenia dzieci i młodzieży, czasem merytorycznej stronie tego procesu, wyrażanie opinii dotyczącej planów rozwoju miejscowej infrastruktury piłkarskiej (budowa, modernizacja stadionów, boisk), czy wreszcie podjęcie się w przyszłości obydwu podmiotów współorganizacji wydarzeń piłkarskich o randze ogólnopolskiej czy międzynarodowej. Takie spotkania pozwalają m.in. zdobyć potrzebną wiedzę rządzącym, którzy dysponują publicznymi środkami na sport, a którzy czasem mają wątpliwości co do zasadności i celowości ich wydatkowania. Współorganizacja meczu lub turnieju o randze ogólnopolskiej lub międzynarodowej na terenie danego samorządu to nie tylko promocja danej miejscowości czy miasta, ale przede wszystkim znakomita okazja do pokazania dzieciom uprawiającym piłkę nożną, jakie wszechstronne korzyści niesie ze sobą uprawianie tego sportu.

 

Dlatego też każdorazowo Sławomir Kopczewski zachęca wszystkich samorządowców do kontaktu z Podlaskim ZPN deklarując, iż żadna prośba o wsparcie rzeczowe czy promocję piłkarskich, lokalnych przedsięwzięć nie pozostanie bez odzewu.

 

Tak też było w dniu wczorajszym, gdy Prezes Związku, wspólnie z Hubertem Siejewiczem, skorzystali z zaproszenia burmistrza Miasta Hajnówka Pana Jerzego Siraka, Starosty hajnowskiego Pana Andrzeja Skiepko oraz Prezesa KS Puszcza Hajnówka Pana Aleksandra Bujnowskiego. Tematem rozmowy była m.in. kwestia rozwoju piłki młodzieżowej w Hajnówce, ruszająca wkrótce długo wyczekiwana modernizacja Stadionu Miejskiego czy też organizacja turnieju dla dzieci z terenu powiatu hajnowskiego.

 

Po około dwugodzinnym spotkaniu, przedstawiciele Podlaskiego Związku wzięli udział w zebraniu Sprawozdawczym KS Puszcza Hajnówka, podczas którego można było dowiedzieć się o bieżącym funkcjonowaniu trzech sekcji Klubu, a jak też o stanie finansów po rocznej działalności nowego Zarządu. Można śmiało stwierdzić, że powiało optymizmem. Prezes Kopczewski na koniec zebrania życzył Zarządowi i członkom Klubu utrzymania kursu poprawy finansów, ale przede wszystkim sukcesów sportowych.