Podlaski Związek Piłki Nożnej szuka firmy audytorskiej do okresowej oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Podlaskiego ZPN.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy biuro@podlaskizpn.org do 25 marca 2018 roku. Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy.