Pragniemy Państwa poinformować, iż zakończyły się zapisy na kurs “Pierwszej pomocy przedmedycznej” . Całkowity koszt kursu dla 60 uczestników ponosi Podlaski ZPN. Z uwagi na ogromne zainteresowanie kursem i bardzo dużą liczbę chętnych osób, Zarząd Podlaskiego ZPN podjął decyzję o pokryciu kosztów kursu dla kolejnych 30 uczestników.
O kolejności zapisów na poszczególne kursy decydowała kolejność zgłoszeń. Dla wszystkich osób, które nie zakwalifikowały się na kurs w podstawowych terminach, zorganizowany zostanie dodatkowy kurs dnia 10.03.2018 r. w godz. 13 – 16.

Zajęcia odbywać się będą w zespołach 20 osobowych, oprócz wykładów zawierać będą także ćwiczenia praktyczne w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 / wejście od ulicy Botanicznej, I piętro, sala wykładowa 119 . Po szkoleniu uczestnicy uzyskają zaświadczenie ukończenia kursu.

Koszt kursu w całości ponosi Podlaski Związek Piłki Nożnej dla 90 uczestników.

Terminy kursów:

1 / 22.02.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / brak wolnych miejsc

2/ 10.03.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / brak wolnych miejsc

3/ 10.03.2018 w godzinach 13:00 – 16:00 / brak wolnych miejsc

4/ 19.03.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / brak wolnych miejsc