17 kwietnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się konferencja pod hasłem “Pomóc po krzywdzie. Jak chronić i wspierać nasze dzieci?”, którą organizują Podlaski Związek Piłki Nożnej, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białystok oraz Podlaski Kurator Oświaty. Zapraszamy do udziału nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także trenerów klubów sportowych.

Problematyka konferencji koncentruje się na identyfikacji sygnałów ostrzegawczych świadczących o krzywdzeniu dzieci, poznaniu różnych form pomocy najmłodszym, z których korzystać mogą pedagodzy i opiekunowie. Celem jest także budowanie świadomej społeczności, która jest zaangażowana w ochronę dzieci.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisać się można na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Program konferencji

17 kwietnia (środa), sala konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

    10:00-10:20 – Rozpoczęcie konferencji

    10:20-10:40 – O krzywdzie. Wprowadzenie do konferencji: dr hab Wioletta Danilewicz, prof. UwB, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. dzieci i młodzieży

    10:40-12:10 – Wystąpienia:

    Twórcza profilaktyka i resocjalizacja – prof. Marek Konopczyński, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Nieletnich, prof. UwB, pedagog resocjalizacyjny, autor koncepcji twórczej resocjalizacji.

    Tajemnicza przemoc wobec dzieci – wyzwania dla świata dorosłych w kierunku ochrony małoletnich – mgr Agata Lulewicz – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku.

    Działania na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym – doświadczenia Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku – mgr Julita Maleszewska – psycholożka, psychoterapeutka, trenerka Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku.

    12:10-12:30       Przerwa

    12:30-14:45       Wystąpienia:

    Standardy Ochrony Dziecka – Ustawa Kamilka z Częstochowy, prawne obowiązki – Michał Kuźmicz – członek Izby Adwokackiej w Opolu, ekspert prawa karnego gospodarczego, od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianym ,,prawem górskim’’, zaangażowany w działalność Centrum Pomocy Dzieciom Podhale.

    Standardy Ochrony Dzieci w praktyce PZPN – Agnieszka Syczewska, radca prawny PZPN, odpowiadała za m.in. opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa PZPN i Strategii zrównoważonego rozwoju piłki nożnej w Polsce.

    14:45-15:00 – pożegnanie: wojewoda podlaski Jacek Brzozowski