Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego Związku Piłki Nożnej wnioskuje do Klubów pełniących rolę gospodarzy o jak najszybsze wyznaczenie daty, godziny i miejsca rozegrania wszystkich spotkań, co w znacznym stopniu ułatwi wszystkim zainteresowanym podmiotom organizację rozgrywek.

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku:

– jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, Klub będący gospodarzem zawodów może zmienić uprzednio wyznaczoną datę i godzinę zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.

– jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni do wyznaczonej daty i godziny meczu, na wniosek jednego z Klubów złożony za pośrednictwem systemu Extranet, Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN może zmienić wyznaczoną przez gospodarza zawodów lub wyznaczoną z urzędu przez WGiE datę i godzinę zawodów, po uzyskaniu za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika oraz wniesieniu opłaty regulaminowej w wysokości 200,00 złotych (zespoły seniorskie) lub 100,00 (zespoły młodzieżowe) na konto Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku. Wystąpienia o zmianę daty i godziny meczu, bez uzyskanej zgody przeciwnika lub bez wniesienia opłaty regulaminowej, nie będą rozpatrywane.

TERMINARZE W KATEGORIACH WIEKOWYCH OD A1 DO D2 SĄ DO POBRANIA W ZAKŁADCE PLIKI