42.662,30 złotych przekazał Podlaski Związek Piłki Nożnej klubom wskazanym przez podatników przy rozliczeniu podatkowym za rok 2022. Wskazanych zostało 25 klubów z województwa podlaskiego. Przypominamy, że od 2023 roku Podlaski Związek Piłki Nożnej jest Organizacją Pożytku Publicznego.

1/5 % podatku można przekazać na dowolny klub poprzez wskazanie Podlaskiego ZPN – KRS 0000229717 i wpisanie jako celu szczegółowego nazwy klubu.