Komisja ds. licencji trenerskich Podlaskiego ZPN, informuje że trenerzy, którym z dniem 31.12.2023 kończy się ważność licencji trenerskiej mogą aplikować o jej przedłużenie poprzez portal PZPN24. ( Komisja zwyczajna ). Termin zgłoszeń – 31.12.2023(NIEPRZEKRACZALNY ). Termin rozpatrzenia wniosku: 05.01.2024

Licencje  UEFA B, Grassroots C do komisji Podlaskiego ZPN.

Pozostałe licencje do komisji Polskiego ZPN.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z sądu ( KRK ). Zaświadczenie ważne jest 180 dni od daty wydania.

Dokształcanie trenerów w  liczbie  15 godzin w ciągu 3 lat. aktualizowane jest na bieżąco na kontach trenerów. ( funkcja – licznik godzin do licencji ). Każdy trener może sprawdzić na swoim koncie.

Opłaty za licencję dokonujemy po otrzymaniu informacji od komisji o akceptacji wniosku, na wskazane w mailu konto.

Opłaty za licencje przyznane w trybie zwyczajnym:

– UEFA B – 300 zł ( licencja na 3 lata)

– Grassroots C – 150 zł ( licencja na 3 lata )

Trenerom, którzy z różnych przyczyn nie złożyli wniosku na komisję zwyczajną lub nie otrzymali licencji w trybie zwyczajnym, przysługuje prawo złożenia wniosku ( w dowolnym terminie) na komisję nadzwyczajną. Złożenie wniosku na komisję nadzwyczajną nie zwalnia z obowiązku wymaganej liczby godzin dokształcania.

Opłaty za licencje przyznane w trybie nadzwyczajnym:

– UEFA B – 900 zł ( licencja na 3 lata )

– Grassroots C – 450 zł ( licencja na 3 lata )

Szczegółowych informacji udzieli Wojewódzki Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów- Bogusław Nos

t.506 946 092

Przypominamy, że posługiwanie się niewłaściwą lub nieaktualną licencją wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec trenera i klubu .