W dniu 18 czerwca na Stadionie Miejskim w Białymstoku ul. Słoneczna 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozpoczęcie zebrania:

g. 10:00 – I termin

g. 10:15 – II termin

Kluby- członkowie Podlaskiego ZPN, które do tej pory nie zgłosiły swoich delegatów prosimy o przesłanie stosownych dokumentów.

UWAGA !

Wjazd na parking od ul. Ciołkowskiego