Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2023 r., Zarząd Podlaskiego ZPN przyjął Uchwałę Nr 07/III/2023 zmieniającą Uchwałę Nr 19/VII/2022 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich Podlaskiego ZPN w Sezonie 2022/23, którego tekst jednolity został zamieszczony na stronie www.podlaskizpn.org w zakładce pliki.

1). Zmianie uległy postanowienia §14 ust 9 Regulaminu. Przyjęta zmiana oznacza, że zwiększona, do 9 (dziewięciu) zawodników, została dopuszczalna liczba zawodników rezerwowych we wszystkich rozgrywkach prowadzonych przez Podlaski ZPN, w których do tej pory ta liczba wynosiła 7 (siedem).

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Elektroniczny system Kluby 24.pzpn (extranet) umożliwia już wygenerowanie imiennej listy zawodników (protokół meczowy), uwzględniając powyższą zmianę.

2). Jednocześnie przypominamy, iż Uchwałą Nr 02/XII/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany ww Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich Podlaskiego ZPN w Sezonie 2022/23, w §13 dodano nowy ust 7 (oraz w załączniku 2 pkt 6) w następującym brzmieniu:

7. Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach w kategoriach wiekowych od E1 do G maksymalnie 2 (dwóch) zawodników starszych – słabszych fizycznie – w roczniku młodszym (z D2 do E1, z E1 do E2, z E2 do F1, z F1 do F2, F2 do G) pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed turniejem lub meczem trenerom/przedstawicielom pozostałych zespołów.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.