Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem informuje, że w wieku 84 lat zmarł Ryszard Niemiec, wieloletni prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Członek Zarządu PZPN.

Urodzony 27 stycznia 1939 roku Ryszard Niemiec przez wiele lat pracował jako dziennikarz, pełniąc funkcję redaktora naczelnego między innymi „Dziennika Polskiego”, „Tempa” oraz „Gazety Krakowskiej”. Przez wiele lat był prezesem Małopolskiego ZPN, a także Członkiem Zarządu PZPN.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Ryszarda Niemca Podlaski ZPN składa wyrazy głębokiego współczucia.