Informujemy, że każdy z klubów- członków Podlaskiego ZPN ma możliwość zakupu 2 biletów za pośrednictwem biura Podlaskiego ZPN na mecz Polska-Albania, który odbędzie się dnia 27.03.2023 roku, godz. 20:45 na Stadionie PGE Narodowy, Warszawa.

Bilety są do zamówienia w następujących kategoriach cenowych:

  • I kategoria   240 zł
  • II kategoria  180 zł
  • III kategoria 120 zł

Zakupu biletu można dokonać poprzez uzupełnienie i przesłanie załączonego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto “Bilety” / 20 1600 1462 1863 3169 1000 0006 i przesłanie potwierdzenia na adres: biuro@podlaskizpn.org

ZGŁOSZENIA NA MECZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 01 MARCA 2023 r. 

Formularz do pobrania: