Każdy z klubów ( członków ) Podlaskiego ZPN ma możliwość zakupu 2 biletów na zbliżający się mecz reprezentacji Polski:

Polska-Chile, który odbędzie się 16.11.2022 roku, PGE Narodowy, Warszawa.

Każdy z klubów będzie miał możliwość zakupu 2 biletów, które będą dostępne w następujących kategoriach cenowych:

  • I kategoria   240 zł
  • II kategoria  180 zł
  • III kategoria 120 zł

Zakupu biletu można dokonać poprzez uzupełnienie i przesłanie załączonego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto “Bilety” / 20 1600 1462 1863 3169 1000 0006 i przesłanie potwierdzenia płatności na adres: biuro@podlaskizpn.org

ZGŁOSZENIA NA MECZ PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 16 PAŹDZIENIKA 2022 r.

FORMULARZ DOPOBRANIA: