Na 5 czerwca 2022 Wydział Gier i Ewidencji wyznaczył termin zgłaszania drużyn na sezon 2022/23

Harmonogram prac Wydziału Gier i Ewidencji oraz Wydziału Szkolenia nad kształtem rozgrywek dziecięco – młodzieżowych w nowym Sezonie 2022/23:

1) 16.05. – 5.06. – nieprzekraczalny termin przesyłania Formularzy Zgłoszeniowych przez Kluby;

Formularz do pobrania:

2) 6.06. – 19.06. – w oparciu o nadesłane Formularze Zgłoszeniowe oraz wyniki osiągnięte w Sezonie 2021/22, praca Wydziału Szkolenia, w celu przygotowania projektu rozgrywek dziecięco – młodzieżowych;

3) 20.06. – 26.06. – opublikowanie, na stronie podlaskizpn.org , projektu rozgrywek dziecięco – młodzieżowych oraz możliwość wnoszenia, przez Kluby, uwag i wniosków do projektu Wydziału Szkolenia;

4) 27.06. – 1.07. – analiza nadesłanych przez Kluby uwag i wniosków przez Wydział Szkolenia i stworzenie ostatecznego systemu rozgrywek dziecięco – młodzieżowych.

5) przełom czerwca/lipca – posiedzenie Zarządu Podlaskiego ZPN, którego przedmiotem prac będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia KALENDARZA ROZGRYWEK (terminy poszczególnych kolejek rozgrywkowych w rundzie jesiennej) seniorów oraz rozgrywek dziecięco – młodzieżowych i zatwierdzenie Regulaminów: Rozgrywek Podlaskiego ZPN oraz Pucharu Polski w Sezonie 2022/23. Po przyjęciu przedmiotowych uchwał, treść ich zostanie opublikowana na stronie podlaskizpn.org;

6) 4.07. – 23.07. – tworzenie, przez Wydział Gier i Ewidencji, terminarzy poszczególnych rozgrywek (począwszy od tych lig, które rozpoczną się najwcześniej) tak, by terminarz został opublikowany, za pośrednictwem systemu extranet24, na minimum 30 dni przed startem danej rozgrywki.

UWAGA !

Termin zgłoszeń do rozgrywek Pucharu Polski drużyn niezrzeszonych i amatorskich : 19.06.2022

Formularz Zgłoszenia :