Decyzją FIFA Polska awansowała do finałów baraży, 29 marca zagramy w Chorzowie ze zwycięzcą pary Szwecja – Czechy.

Uprzejmie informujemy, że uprzywilejowana sprzedaż biletów została wydłużona do 10.03.2022 roku włącznie.

Każdy klub/ członek Podlaskiego ZPN ma możliwość zakupu 2 biletów.

Formularz można przesłać do jutra ( 10.03.2022 do g. 12:00 )

 Zakupu biletu można dokonać poprzez uzupełnienie i przesłanie załączonego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto “Bilety” / 20 1600 1462 1863 3169 1000 0006 i przesłanie potwierdzenia na adres: biuro@podlaskizpn.org

Bilety będą dostępne w następujących kategoriach cenowych:

  • I kategoria   240 zł
  • II kategoria  180 zł
  • III kategoria  120 zł

Otwarta sprzedaż biletów dla wszystkich kibiców rozpocznie się 11.03.2022 roku.

FORMULARZ DO POBRANIA:

WAŻNE !!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. § 26a. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii każdy kibic będzie zobowiązany do przedstawienia przy bramie stadionu: unijnego certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowym lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z przebytą chorobą COVID-19