Kursy odbędą się „luty – marzec 2022” w Łomży, Łapach, Suwałkach i Białymstoku w formie zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej. Decyzję podejmują koordynatorzy kursu w poszczególnych ośrodkach, oceniając obecną sytuację epidemiologiczną związaną z  pandemią Covid-19.

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA JEST ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI NA KURS I DOKONANIE  WPŁATY WPISOWEGO.

Zapisując się na kurs kandydat:

Załączniki do pobrania w zakładce pliki !

1) Wypełnia ankietę kandydata (załącznik nr 1) i wysyła ją na e-maila do danego wykładowcy Łomża, Łapy, Suwałki, Białystok. Na pierwszych zajęciach dostarcza dokumentacje w wersji papierowej.

2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2)

3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (załącznik nr 3).

4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

6) Dostarcza dwie aktualne fotografie (podpisane).

7) Dokonuje WPŁATY wpisowego w kwocie 250,00 zł  – przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN nr 74 1600 1462 1863 3169 1000 0004 z dopiskiem Kurs sędziowski 2022 oraz przesyła potwierdzenie przelewu wraz z ankietą.

Oprócz wykładów w cenie zawiera się: gwizdek, kartki, Przepisy gry w Piłkę Nożną.

8) Musi mieć ukończone 16 lat.

9) W przypadku zajęć zdalnych, koordynator kursu podejmie decyzję o formie przekazania dokumentacji.

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać:

  • Łomża Radosław Jemielity 504 124 297 e-mail: rado006@wp.pl
  • Suwałki Daniel Książek 502 479 469 e-mail: daniel.książek@op.pl
  • Białystok Adam Ignaczuk 510 614 355 e-mail: adamignaczuk@wp.pl
  • Łapy Adam Ignaczuk 510 614 355 e-mail: adamignaczuk@wp.pl

Materiał szkoleniowy oparty jest na najnowszych wytycznych FIFA i UEFA.

Kurs sędziowski zakończony będzie TESTEM teoretycznym i sprawnościowym.

Po pozytywnym zaliczeniu TESTÓW kandydat uzyskuje miano sędziego próbnego Podlaskiego ZPN.