7 grudnia 2021 na posiedzeniu Rady Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej Prezes Podlaskiego ZPN, Sławomir Kopczewski został wybrany nowym Przewodniczącym Rady Szkoły Trenerów.

W poprzednie kadencji funkcję tę pełnił Stefan Majewski.

Sekretarzem Rady Szkoły Trenerów został Bogdan Basałaj.