ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ZATWIERDZIŁ REGULAMINY I SKŁADY KOMISJI I ZESPOŁÓW PZPN

Cezary Kulesza – Prezes Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski – Członek Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Przewodniczący Komisji Technicznej, Członek Zespołu Reprezentacji Narodowych

Paweł Przełomski – Sekretarz Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

Cezary Kulesza – Członek Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego

Antoni Plona – Członek Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN

Wojciech Strzałkowski – Przewodniczący Komisji Finansowej PZPN, Doradca Zarządu PZPN w sprawach finansowych

Bogusław Nos – Członek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

Zbigniew Pypczyński – Członek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich

Artur Woroniecki – Członek Komisji Technicznej PZPN

Jarosław Gierasimczuk – Członek Komisji Dyscyplinarnej PZPN

Stanisław Chaberek – Członek Komisji ds.Piłkarstwa Kobiecego

Piotr Laskowski – Członek Komisji ds. Innowacji PZPN

Józef Kosiorek – Członek Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego

Członek Zespołu ds. Ekwiwalentów

Mirosław Mojsiuszko – Członek Rady „Fundacji Piłkarstwa Polskiego”