Komunikat Wydziału Gier i Ewidencji, dotyczący rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN w sezonie 2021/22.

Zapraszamy do udziału wszystkie drużyny, niebędące członkami Podlaskiego Związku Piłki Nożnej,
do udziału w nowej edycji rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN w sezonie 2021/22.

Termin zgłoszeń do dnia 4.07.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.podlaskizpn.org w zakładce pliki do pobrania.