15 MAJA 2021 G.10:00 STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

Koronawirus nie tylko zakłócił rozgrywki piłkarskie. Mocno wpłynął także na pracę wojewódzkich związków. Zeszły rok powinien być rokiem wyborczym, a jego finałem miały być wybory nowego Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Sęk w tym, że tylko w części związków wojewódzkich udało się przeprowadzić wybory (m.in. w Podlaskim ZPN). Z powodu pandemii część federacji dopiero teraz przeprowadza swoje wybory.
W efekcie konieczne okazały się zmiany prawne w całej polskiej piłce, tak by te procedury udało się skutecznie przeprowadzić w tym roku. To właśnie dlatego odbywa się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Podlaskiego ZPN.

Ramowy program:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Podlaskiego ZPN.
2. Wystąpienie Prezesa Podlaskiego ZPN.
3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Podlaskiego ZPN.
5. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Podlaskiego ZPN
6. Przyjęcie Porządku Obrad.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
8. Wybór Komisji Walnego Zebrania:
a) Mandatowej
b) Uchwał i Wniosków
c) Skrutacyjnej
d) Statutowej
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Delegatów na zjazd PZPN (głosowanie jawne lub tajne)
11. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PZPN.
12. Dyskusja.
13. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej.
14. Głosowanie nad zmianami w Statucie Podlaskiego ZPN.
15. Dyskusja i wolne wnioski.
16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.
18. Obiad.

Projekt Porządku Obrad zatwierdzono przez Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 01.03.2021

Zebranie odbędzie się na poziomie pierwszym Stadionu Miejskiego ( strefa VIP czerwona ) . Delegaci mogą wjechać na parking od ulicy Słonecznej ( brama wjazdowa nr 2 )