Decyzją Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej została podjęta Uchwała nr 17/I/2021 z dnia 29 stycznia 2021 umożliwiająca klubom sportowym uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski ZPN rozliczanie delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, za pośrednictwem biura Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest złożenie “Deklaracji klubu – załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/I/2021”, będącej wyrażeniem woli dokonywania rozliczeń w imieniu klubu, przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2020/2021, jednak nie później niż do dnia 20 lutego 2021 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z tej możliwości. Poniżej pełen tekst uchwały: