18 marca 2024 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, Podlaski ZPN zorganizował konferencję „Samorząd dla piłki”Samorząd dla piłki to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, administracji państwowej, działaczy sportowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. W trakcie prelekcji swoimi cennymi uwagami podzielili się eksperci i prelegenci, którzy mają doświadczenie w zdobywaniu środków finansowych z samorządów lokalnych, środków ministerialnych czy Funduszy Europejskich.

Partnerem strategicznym przy organizacji konferencji było: