Zapisy na kurs wydłużone do 29 marca 2024.

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA JEST ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI NA KURS I DOKONANIE  WPŁATY WPISOWEGO.

Załączniki do pobrania w zakładce pliki !

Zapisując się na kurs kandydat:

1) Wypełnia ankietę kandydata (załącznik nr 1) i wysyła ją na e-maila do osoby odpowiedzialnej za kurs w Suwałkach. Na pierwszych zajęciach dostarcza dokumentacje w wersji papierowej.ZAŁĄCZNIK-NR-1-ANKIETAPobierz

2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2)ZAŁĄCZNIK-NR-2-Oswiadczenie o niekaralnościPobierz

3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (załącznik nr 3).ZAŁĄCZNIK-NR-3-Zgoda-opiekunaPobierz

4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

6) Dostarcza dwie aktualne fotografie (podpisane).

7) Dokonuje WPŁATY wpisowego w kwocie 300,00 zł  – przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN nr 74 1600 1462 1863 3169 1000 0004 z dopiskiem: „Imię i nazwiskoKurs sędziowski 2024” oraz przesyła potwierdzenie przelewu wraz z ankietą.

Każdy kandydat zakwalifikowany do udziału w kursie, w ramach opłaty wstępnej otrzyma aktualne Przepisy Gry oraz materiały szkoleniowe.

8) Musi mieć ukończone 16 lat.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4).ZAŁĄCZNIK-NR-4-Informacja na temat przetwarzania danych osobowychPobierz

Osoba odpowiedzialna za kurs:

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać do:

Materiał szkoleniowy oparty jest na najnowszych wytycznych FIFA i UEFA.

Kurs sędziowski zakończony będzie TESTEM teoretycznym i sprawnościowym.

Po pozytywnym zaliczeniu TESTÓW kandydat uzyskuje miano sędziego próbnego Podlaskiego ZPN.