Egzamin wstępny, który planowany jest w Białymstoku  06.04.2024

Termin kursu:

06.04.2024- 06.10.2024

Miejsce kursu :

Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 1

Koszt kursu:

2500 zł ( cena obejmuje pakiet strojów sportowych marki ERREA – komplet treningowy, dres, koszulka polo )

Kurs obejmuje 8 sesji weekendowych sobota-niedziela, 2 spotkania w mikrogrupach, wyjazd studyjny w akademii piłkarskiej i staż w klubie .

Szczegółowy harmonogram kursu przedstawiony zostanie  po egzaminie wstępnym.

Podlaski ZPN zastrzega sobie zmianę terminu egzaminu wstępnego i przesunięcie terminu kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych do udziału w kursie.

Aplikacja poprzez PZPN24

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,

2.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV

poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),

4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Wymagane dokumenty:

  1. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  2. Skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć

praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),

  • Skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
  • Skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,

GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

  • Skan zaświadczenia RSPTS ( Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksulnym )