Uchwała nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce

Niniejsza uchwała określa zasady/procedury: przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (rozgrywki PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej).

Pełen tekst uchwały do pobrania również w zakładce pliki: