Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku informuje, iż w terminie do dnia 7 lutego 2024 roku (włącznie) można dokonywać zgłoszeń i wycofań zespołów z rozgrywek turniejowych rundy wiosennej sezonu 2023-2024 w kategoriach:

  1. Orlik E1
  2. Orlik E2
  3. Żak F1
  4. Żak F2

Po wyznaczonym terminie Wydział Gier i Ewidencji wraz z Wydziałem Szkolenia Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku dokonają logistycznego podziału na grupy i zgłoszenie zespołu nie będzie możliwe, a wycofanie zespołu z rozgrywek będzie wiązało się konsekwencjami finansowymi.

Zgłoszenia zespołów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 5  do Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich Podlaskiego ZPN w sezonie 2023/2024) podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

Wycofania zespołu z rozgrywek należy dokonać na piśmie podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

Kluby, które utrzymują stany swoich drużyn z rundy jesiennej sezonu 2023-2024 w poszczególnych kategoriach rozgrywkowych nie są zobligowane do przesyłania jakichkolwiek informacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy i (lub) pismo o wycofaniu zespołu należy przesłać na adres:

m.rakowski@podlaskizpn.org w terminie do 7 lutego 2024 roku (włącznie).