Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego Związku Piłki Nożnej wnioskuje do Klubów pełniących rolę gospodarzy o jak najszybsze wyznaczenie daty, godziny i miejsca rozegrania wszystkich spotkań, co w znacznym stopniu ułatwi wszystkim zainteresowanym podmiotom organizację rozgrywek.

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku:

– jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, Klub będący gospodarzem zawodów może zmienić uprzednio wyznaczoną datę i godzinę zawodów bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.

– jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni do wyznaczonej daty i godziny meczu, na wniosek jednego z Klubów złożony za pośrednictwem systemu Extranet, Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN może zmienić wyznaczoną przez gospodarza zawodów lub wyznaczoną z urzędu przez WGiE datę i godzinę zawodów, po uzyskaniu za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika oraz wniesieniu opłaty regulaminowej w wysokości 200,00 złotych (zespoły seniorskie) lub 100,00 (zespoły młodzieżowe) na konto Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku. Wystąpienia o zmianę daty i godziny meczu, bez uzyskanej zgody przeciwnika lub bez wniesienia opłaty regulaminowej, nie będą rozpatrywane.

Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego Związku Piłki Nożnej wyznacza obligatoryjne terminy rozegrania ostatnich kolejek sezony rozgrywkowego 2023-2024 w rozgrywkach seniorskich:

IV Liga – 15 czerwca 2024 roku godzina 16:00

Klasa Okręgowa – 16 czerwca 2024 roku godzina 14:00

Klasa A Grupa 1 – 9 czerwca 2024 roku godzina 14:00

Klasa A Grupa 2 – 16 czerwca 2024 roku godzina 14:00

Klasa A Grupa 3 – 16 czerwca 2024 roku godzina 14:00

Zainteresowane Klubu mogę rozegrać mecze ostatniej kolejki w terminie wcześniejszym po uzyskaniu zgody zespołu przeciwnego oraz Wydziału Gier i Ewidencji Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.