Publikujemy zmodyfikowane podziały na grupy, oraz kalendarz rozgrywek młodzieżowych.

W modyfikacji uwzględniono wszystkie sugestie i prośby klubów.