EWENTUALNE UWAGI PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO NA ADRES: t.bernatowicz@podlaskizpn.org