Wydział Futsalu i Piłki Plażowej opublikował ramowy kalendarz

( projekt ) rozgrywek na II połowę 2023 roku.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłoszenia ( na formularzach zgłoszeniowych ) do rozgrywek:

-futsal żak

-futsal orlik

Formularze zostały wysłane do klubów z terminem odesłania : 15 czerwca 2023