Podlaski Związek Piłki Nożnej informuje, że Wydział ds. Bezpieczeństwa planuje przeprowadzenia szkoleń dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej:

  1. Kurs koordynatora ds. bezpieczeństwa,
  2. Kurs dla służb klubowych,
  3. Kurs spikera.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu. Dla należytego wykonania tych obowiązków niezbędna jest obecność podczas meczów osób odpowiedzialnych i uprawnionych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.

Przeprowadzone jednodniowe kursy zakończą się wydaniem zaświadczenia uprawniającego do pełnienia tych funkcji na meczach IV ligi i w niższych klasach rozgrywkowych.

Koszty kursów będą wynosić:

200 zł – Kordynator ds. bezpieczeństwa; Spiker,

150 zł – Służby klubowe.

Koszty kursów, zgodnie z Uchwałą z dnia 6 lutego 2023 r. podjętą przez Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, zostaną w 50% finansowane przez Związek.

Wymagana jest min. 12 osobowa grupa dla każdego z kursów.

Istnieje także możliwość zorganizowania kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Mailowe zgłoszenia do końca lutego 2023 r. pod adresem: biuro@podlaskizpn.org 

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń:

Miejsce: Białystok

Termin: 21-23.04.2023

1. 21.04.2023 – (od godz. 16) – Kurs spikera (zgłosić można max 2 osoby z klubu)

2. 22.04.2023 – (od godz. 10) – Kurs dla służb klubowych (zgłosić można max 5 osób z klubu)

3. 23.04.2023 – (od godz. 10) – Kurs koordynatora ds. bezpieczeństwa (zgłosić można max 2 osoby z klubu)