Publikujemy poniżej projekt kalendarza rozgrywek młodzieżowych oraz podział na grupy w kategoriach od A1 do D2 na sezon 2022/23. Informacje na temat rozgrywek młodzieżowych przesłane zostały również drogą mailową do wszystkich zainteresowanych klubów. Prosimy o zapoznanie się z projektem i przesłanie ewentualnych uwag na adres: h.siejewicz@podlaskizpn.org w nieprzekraczalnym terminie do 10.07 2022